.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2008

Chèn Ngày, tháng, giờ trong nội dung file văn bản Word

1. Vào Insert \ Date and Time…
2. Xuất hiện hộp thoại Date and Time:
• Available formats: Lựa chọn kiểu giá trị hiển thị
• Language: Lựa chọn loại ngôn ngữ hiển thị (Anh, Việt,…)
• þ Update automatically: Tự động cập nhật
• Nút Default…: Thiết lập chế độ mặc định
3. Chọn nút OK để đồng ý chèn ngày, tháng, giờ vào nội dung file.

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.