.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

In văn bản trong MS Word

Đặt lề cho trang chẵn, trang lẻ ngược nhau.


Trong trường hợp tài liệu của bạn có rất nhiều trang văn bản và bạn muốn in 2 trang văn bản vào 2 mặt tờ giấy. Khi đóng gáy tài liệu thành quyển thì lề của cả quyển sẽ không bị to nhỏ lệch nhau. Lấy ví dụ trang văn bản đặt lề là:

- Top: 1.5 cm

- Bottom: 1.5 cm

- Left: 2.5 cm

- Right: 1.5 cm

1. Vào File / Page Setup…

2. Xuất hiện hộp thoại Page Setup, chọn thẻ Margins:

Hãy đánh dấu þ Mirror margins – Đặt lề cho trang chẵn, trang lẻ ngược nhau. (Nó không khác gì khi bạn goi gương.)

3. Kết quả là trang văn bản của bạn sẽ có lề như sau:In 2 trang văn bản trên cùng một mặt giấy.

1. Vào File / Page Setup…2. Xuất hiện hộp thoại Page Setup, chọn thẻ Margins:Bạn hãy đánh dấu lựa chọn þ 2 pages per sheet – In 2 trang trên cùng 1 sheet.

3. Sau đó bạn in bình thường.

4. Kết quả in sẽ gộp 2 trang trên màn hình word vào 1 mặt giấy đặt dọc:Với cách làm này thực chất vẫn chưa đem lại lợi ích gì cho bạn.

In 2 trang văn bản trên cùng một mặt giấy (quay ngang & áp dụng cho Office 2003)

1. Vào File / Page Setup…

2. Xuất hiện hộp thoại Page Setup, chọn thẻ Margins:Bạn hãy lựa chọn Book fold

3. Sau đó bạn in bình thường.

4. Kết quả in sẽ gộp 2 trang trên màn hình word vào 1 mặt giấy đặt ngang (Bạn có thể đóng thành sách vì ở giữa 2 trang có khoảng cách làm chỗ đóng gáy sách):In nhiều trang văn bản trên cùng một mặt giấy.

1. Bạn vẫn soạn thảo văn bản bình thường,

2. Vào File / Print (hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + P): Bắt đầu in tài liệu

3. Xuất hiện hộp thoại Print:

Trong hộp thoại này, bạn cần chọn ở mục Pages per sheet – In n trang vào cùng một mặt giấy (n =1, 2, 4, 6, 8, 16 trang). Trên hình minh họa là: In 4 trang trên cùng 1 mặt giấy.

4. Kết quả bạn sẽ in được nhiều trang trên cùng 1 tờ giấy như sau:Với cách làm này bạn có thể in được tối đa 16 trang văn bản trên cùng 1 mặt giấy và tất nhiên kích thước chữ sẽ bị nhỏ lại.

Tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer)1. Vào View \ Header and Footer
=> Xuất hiện thanh công cụ Header and Footer
2. Nhập nội dung tiêu đề trang & chân trang. Chi tiết chức năng về thanh công cụ Header và Footer như sau:
Insert Auto text: Chèn nội dung tự động
- - PAGE - : - Chèn số trang –
- Author, Page #, Date: Chèn tên máy tính, số trang, ngày tháng năm (lấy theo ngày hiển thị trên máy tính).
- Confidential, Page#, Date: Chèn Confidential, số trang, ngày tháng năm.
- Created by: Hiển thị “Created by: tên máy tính”
- Created on: Hiển thị “Created on: ngày, tháng, năm, giờ” (ngày thiết lập máy tính)
- Filename: Tên file
- Filename and path: Đường dẫn của file và tên file
- Last Printed: Hiển thị “Last printed ngày, tháng, năm, giờ”. (ngày thiết lập máy in)
- Last saved by: Hiển thị “Last saved by tên đặt khi cài windows”,
- Page x of y: Trang thứ x trên tổng số y trang của file.
- Chèn số trang
- Chèn tổng số trang của file
- Tự đánh số trang bắt đầu tùy thích.
- Chèn ngày, tháng, năm (tính theo ngày hiện tại trên máy tính)
- Chèn giờ hiện tại trên máy tính
- Định dạng lại kích thước header & footer và lề trang
- Ẩn / hiện nội dung file khi tạo nội dung header & footer
- Same as previous: Hiển thị nội dung header & footer giống file trước
- Di chuyển giữa Header với Footer
- Quay lên trang trước trang hiện tại
- Hiển thị trang sau trang hiện tại
- Thiết lập một số tính năng khác cho thanh công cụ Header and Footer.
Trường hợp muốn có đường gạch ngang cùng với nội dung Header & Footer, bạn hãy dùng thanh vẽ của MS Word là Drawing như bình thường, vẽ một đường ngang ở vị trí phù hợp.
Close: Thoát khỏi màn hình tạo header & footer. Sau khi tạo xong nội dung header & footer bạn có thể kích đúp chuột ra màn hình nội dung trang để thoát.
* Trường hợp bạn muốn nhập nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau:
1. Vào File \ Page Setup
=> Xuất hiện hộp thoại Page Setup \ chọn thẻ Layout:
2. Tại mục Headers and Footers:
Different odd and even: Lựa chọn việc nhập nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau.
Different first page: Lựa chọn việc nhập nội dung Header & Footer trang đầu tiên của file khác với mọi trang.
3. Sau đó bạn nhập lại nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ riêng

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.