.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2008

Chạy Word Nhanh Hơn

Thêm bộ nhớ đó là điều tốt nhất để tăng tốc độ của chương trình, và điều này cũng đúng cho Word for Windows. Trên thực tế, 8M coi như là bộ nhớ tối thiểu để chạy Word. Bạn có thể dùng các kỹ thuật sau đây để tăng tốc độ của chương trình:
• Nếu bạn đang dùng card màn hình cũ hay thay thế một card màn hình rốt hơn.

• Hãy cố gắng giữ một khỏang trống trong đĩa từ 4M tới 8M nơi bạn thường trữ các tập tin tạm của Word.

• Chọn Normal trong View / Normal làm cho màn hình Word chạy nhanh nhất.

• Nếu văn bản của bạn có cả đồ họa, chọn Option trong Tools, nhắp vào View và chọn Picture Placeholders.

• Nếu có thể, bạn đừng nên chạy các chương trình khác trong khi đang chạy Word.

• Nếu bạn thường làm việc với các văn bản lớn hơn 50 trang, hãy chia nó ra thành từng file nhỏ.

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.