.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Các phím tắt dùng soạn thảo bài đăng cho Blogger

Blogger có một vài phím tắt quen thuộc được dùng trong khi soạn thảo. Các phím tắt này hoạt động trên Internet Explorer 5.5 và trên Mozilla Firefox 0.9 trở lên, có thể làm việc với một số trình duyệt khác. Dưới đây là một số phím tắt:
Ctrl + b = In đậm chữ (*)
Ctrl + i = In nghiêng chữ (*)
Ctrl + l = Chọn khối (dùng trong chế độ soạn thảo HTML) (*)
Ctrl + z = Undo
Ctrl + y = Redo
Ctrl + Shift + a = Chèn liên kết (*)
Ctrl + Shift + p = Xem trước bài đăng
Ctrl + d = Lưu nháp (Lưu chưa xuất bản)
Ctrl + p = Xuất bản
Ctrl + s = Chọn lưu vào một thời điểm (Nội dung bạn gõ tự động được lưu nháp).
Để dùng các phím tắt có đánh dấu (*) phải chọn đối tượng trước rồi mới nhấn phím tắt.