.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Chân dung các nhà vật lý     archimede                   Mariecurie                      Aristotle                    Einstongue

              Bohr                     Bacon                               Calvin             Benjamin_Franklin

        Ampere                    Einsteine                      Coulomb                      Bernoulli

             Newton                    Hertz                            James-Watt                       hertz

        Heisenberg                Pascal                           Galilee                   Oppenheimer

           Leibniz                        Ohm                           Rontgen                   Faraday    

                             Plato                                    Descartes                      Pierrecurie

Alessandro_Volta              Niels_Bohr                 Jakob_Bernoulli

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.