.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

Các ngành của vật lý học

Các nghiên cứu hiện tại trong vật lý được chia ra làm một số ngành riêng biệt, nhằm mục đích tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của thế giới vật chất. Vật lý chất rắn được cho là ngành lớn nhất, quan tâm tới tính chất của phần lớn các vật chất, như chất rắn và chất lỏng trong thế giới thường ngày của chúng ta, dựa trên các đặc tính và tương tác giữa các nguyên tử. Ngành vật lý nguyên tử, phân tử và quang tử quan tâm tới đặc điểm riêng biệt của các nguyên tử và phân tử,
thiên văn, ở đó ứng dụng các định luật của vật lý để giải thích các hiện tượng thiên văn học, với đối tượng là Mặt Trời, các thiên thể trong Hệ Mặt Trời cũng như toàn vũ trụ.
ví dụ như việc chúng hấp thụ và bức xạ ánh sáng. Ngành vật lý hạt, được coi là ngành vật lý năng lượng cao ở đó nghiên cứu các tính chất của các hạt hạ nguyên tử, như các hạt cơ bản cấu thành nên vật chất. Và sau cùng là ngành vật lý

Ngành

Lĩnh vực

Các thuyết chính

Các khái niệm chính

Vật lý chất rắn

Vật lý chất rắn, Vật lý vật liệu, Vật lý Polymer

Thuyết BCS, Sóng Bloch, Khí Fermi, Dung dịch Fermi,

Pha vật chất, Chất khí, Chất lỏng, Chất rắn, Trạng thái đông đặc Bose-Einstein, Siêu dẫn, Siêu chảy, Tính điện, Từ tính, Tự liên kết, Spin, Phá vỡ đối xứng tức thời

Vật lý nguyên tử, Quang tử học

Vật lý nguyên tử, Vật lý phân tử, Quang học

Quang lượng tử

Nhiễu xạ, Bức xạ điện từ, Laser, Phân cực, Đường phổ

Vật lý hạt

Máy gia tốc, Vật lý hạt nhân

Mô hình chuẩn, Thuyết thống nhất, Thuyết M

Lực cơ bản (Lực hấp dẫn, Lực điện từ, Tương tác yếu, Tương tác mạnh), Hạt cơ bản, Phản vật chất, Spin, Phá vỡ đối xứng tức thời, Thuyết vạn vật Năng lượng chân không

Vật lý thiên văn

Vũ trụ học, Khoa học hành tinh, Vật lý Plasma

Big Bang, Lạm pháp vũ trụ, Thuyết tương đối rộng, Định luật hấp dẫn

Lỗ đen, Bức xạ phông, Ngân hà, Lực hấp dẫn, Sóng hấp dẫn, Hành tinh, Hệ mặt trời, Sao

Xem thêm: Vật lý học; Khái quát các nghiên cứu của Vật lý học: Các ngành của vật lý học; Vật lý ngày mai

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.