.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Đặt lịch âm lên trang Web của bạn

Đặt lịch âm lên trang Web của bạn
Bạn có thể hiển thị ngày tháng âm lịch trên trang Web của mình bằng nhiều cách khác nhau.
Chèn lịch tháng vào trang Web với IFRAME
Chèn đoạn mã sau vào vị trí mà bạn muốn bảng lịch tháng hiện ra:


<IFRAME src="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/JavaScript/currentmonth.html" align="right" name="CurentMonth" width="188" height="228" scrolling="no" frameborder=0>

</IFRAME>
Chèn trực tiếp lịch tháng vào trang Web
Chèn đoạn mã sau vào vị trí mà bạn muốn bảng lịch tháng hiện ra:
<script type="text/javascript" language="JavaScript" rc="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/JavaScript/amlich-hnd.js">
</script>
<script language="JavaScript">
<!--
setOutputSize("small");
document.writeln(printSelectedMonth());
-->
</script>
 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.