.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

Tìm Kiếm và Thay Thế từ trong văn bản Word

Muốn tìm kiếm chữ, từ ngữ trong file
Vào Edit \ Find… (Ctrl + F)
Xuất hiện hộp thoại Find and Replace
2. Nhập từ cần tìm kiếm vào ô box (ví dụ từ “tìm kiếm”)
3. Chọn nút Find Next (hoặc ấn phím enter): Nếu trong nội dung file văn bản có từ “tìm kiếm” cứ mỗi lần enter sẽ hiển thị cho bạn kết quả đúng từ “tìm kiếm” được bôi đen, sau khi tìm kiếm hết trong cả file sẽ xuất hiện thông báo “Đã hoàn thành việc tìm kiếm trong file word”

4. Nếu từ tìm kiếm không có trong nội dung file sẽ xuất hiện thông báo “Đã hoàn thành việc tìm kiếm trong file word. Không tìm thấy một đối tượng nào”.

Muốn thay thế từ ngữ trong nội dung file văn bản

1. Vào Edit \ Replace… (Ctrl + H)
 Xuất hiện hộp thoại Find and Replace

Nhập từ ngữ cần tìm để thay thế ở ô Find what

Nhập từ ngữ sẽ thay thế ở ô Replace with

2. Chọn Replece để tìm và thay thế từng từ

Chọn Replace All để thay thế trong toàn bộ nội dung văn bản

Chọn Find Next chỉ để tìm từ

3. Sau khi tìm kiếm và thay thế hết trong cả file sẽ xuất hiện thông báo “Đã hoàn thành việc tìm kiếm trong file word”

5. Nếu từ tìm kiếm để thay thế không có trong nội dung file sẽ xuất hiện thông báo “Đã hoàn thành việc tìm kiếm trong file word. Không tìm thấy một đối tượng nào”.

Chú ý: Trong quá trình thay thế từ ngữ nếu bạn thay thế toàn bộ nội dung văn bản bằng nút Replace All thì bạn cần chắc chắn rằng từ ngữ đó trong toàn bộ văn bản sẽ được thay bằng từ ngữ mới

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.