.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2008

Thanh Công Cụ Theo Ý Muốn

Khi sọan thảo văn bản Word đã bao giờ bạn gặp trường hợp mất thanh công cụ (Toolbars) của cửa sổ sọan thảo hoặc mất một vài biểu tượng của nút bấm lệnh trong thanh công cụ làm cho bạn, vốn quen thao tác bằng chuột, thực hiện công việc rất khó khăn thậm chí không sọan thảo được?
Thanh công cụ cửa sổ soạn thảo các chương trình sọan thảo văn bản Word gồm những biểu tượng lệnh hay dùng nhất trong sọan thảo. Thông thường, người ta đặt hiển thị sẵn hai thanh công cụ. Thanh công cụ Standard ở trên gồm các nút biểu tượng: New Open, Save, Print, Print Preview, Spelling Cut, Copy, Paste, Format Pointer, Undo, Redo, AutoFormat, insert Table, Columns, AutoSum, Drawing, Insert Chart, Equation, Zoom, help. Thanh công cụ Format ở dưới gồm các biểu tượng: Bold, Underline, italic, Align Left, Center, Left, right, Numberring, Border và các thanh cuộn: Style, Font, font size.

Do kích thước cửa sổ hạn chế nên không thể đưa hết các biểu tượng lên thanh công cụ. Bạn phải mở các menu để chọn lệnh cần thực hiện, sẽ mất nhiều thời gian hơn so với bấm chuột trên biểu tượng của thanh công cụ.

Bài này giới thiệu cách tổ chức thanh công cụ để bạn có thể tổ chức lại theo nhu cầu công việc của mình.

Bạn mở một cửa sổ soạn thảo bất kỳ của Word rồi làm các bước sau đây:

• Chọn lệnh View / Toolbars (mở thực đơn View, bấm chuột vào dòng Toolbars).

• Nhắp chuột vào mục lệnh Customize trong hộp thọai Toolbars, trên màn hình sẽ hiện hộp thọai Customize.

• Nhắp chuột vào mục lệnh Toolbars ở dòng lệnh trên cùng để hiện hộp thọai Toolbars.

Lúc này, bạn sẽ thấy hiện ra trên màn hình hộp thọai với các mục lệnh:

• Thanh cuộng Categories để chọn lớp biểu tượng bằng cách nhắp chuột vào dòng tượng ứng.

• Khung buttons hiển thị biểu tượng các nút bấm lệnh tương ứng với lớp biểu tượng đã chọn trên thanh cuộn Categories.

• Các nút: Close để đóng cửa sổ, Help để mở cửa sổ chỉ dẫn.

• Khung Description hiện mô tả lệnh (nếu có).

• Thanh cuộn Save Change in…

Hai mục lệnh cuối cùng bạn không cần quan tâm. Bạn làm tiếp bước 4,5 và 6.

• Chọn lớp biểu tượng có biểu tượng của nút lệnh bạn cần.

• Lọai bỏ biểu tượng trên thanh công cụ mà bạn muốn bỏ bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng đó rồi rê ra khỏi thanh. Bước này không cần nếu bạn không muốn lọai bỏ nút bấm nào.

• Trong khung buttons của hộp thọai, bạn bấm chuột vào biểu tượng của nút bấm mà bạn định bổ sung cho thanh công cụ, rê biểu tượng đó vào thanh công cụ trên cửa sổ sọan thảo. Khi bạn thôi nhấn chuột, biểu tượng mà bạn vừa rê sẽ chiếm một chỗ trên thanh công cụ ngay tại nơi bạn vừa rê vào nó. Bạn cứ làm tiếp bước này cho tất cả những biểu tượng bạn cần bổ sung.

Bạn cần lưu ý rằng, kích thước thanh công cụ có hạn nên nếu đưa quá nhiều biểu tượng nút bấm vào một thanh công cụ,các biểu tượng ở đầu thanh về bên phải sẽ bị che khuất vào rìa màn hình. Bạn có thể tạo một thanh công cụ mới bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng của nút bấm bạn muốn, rồi rê ra khỏi hộp thọai. Trên màn hình hiện ra thanh công cụ mới. Bạn cứ tiếp tục công việc vừa rồi cho các biểu tượng khác, thanh công cụ vừa hình thành sẽ dài thêm ra. Lúc này, nếu bạn trở lại hộp thọai toolbars 2, v.v… tất nhiên bạn có thể đặt tên lại tùy theo ý mình. Từ hộp thọai này, bạn có thể cho ẩn hoặc hiện bất kỳ thanh công cụ nào có trong danh sách, kể cả cái bạn vừa tạo được.

Bây giờ, bạn nhấn chuột vào dải màu ở phần trên (tiêu đề) của thanh công cụ bạn vừa tạo được, rê vào giữa hai thanh công cụ thực sự, dài bằng cả chiều dài cửa sổ với nhìêu chỗ còn trống chờ bạn điền tiếp các biểu tượng khác nữa. Bạn hãy làm xem. Một thanh công cụ theo đúng ý bạn sẽ giúp bạn làm việc nhẹ nhàng hơn. Nhưng quan trọng hơn cả là bạn hiểu thêm về hệ sọan thảo bạn đang dùng. Bạn chủ động được với nó hơn. Vậy là, với một "mũi tê" bạn đã bắn được hai "con thỏ". Chúc bạn thành công!

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.