.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009

Sử dụng khung nhận xét của Blogger

Để sự dụng tính năng này phải đăng nhập blog của mình theo địa chỉ http://draft.blogger.com/ /và chọn Embedded below post (Bài đăng dưới đây đã được nhúng) tương ứng với Comment Form Placement (Vị trí mẫu nhận xét) ở mục Comments (Nhận xét) của thẻ Settings (Cài đặt). Và nhấn xem blog để kiểm tra khung có xuất hiện hay không.
Với một blog mới vừa được tạo, tùy mẫu có thể đoạn mã quản lý xuất hiện của khung nhận xét đã được thêm trước đó. Trong trường hợp không có hay muốn sử dụng cho mẫu hiện tại bạn cần nhấn phần Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích) tìm đoạn code sau:

<p class='comment-footer'> <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a> </p>

Và thay thế bằng:
<p class='comment-footer'> <b:if cond='data:post.embedCommentForm'> <b:include data='post' name='comment-form'/> <b:else/> <b:if cond='data:post.allowComments'> <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a> </b:if> </b:if> </p>
Để chỉnh sửa định dạng đoạn văn bản ghi dưới Post a comment(Đăng một nhận xét) trong trường hợp có sử dụng Comment Form Message (Thư thông báo Mẫu Nhận xét) bạn chỉ cần tìm đoạn mã:

<p><data:blogCommentMessage/></p>

Và thêm một đoạn CSS điều khiển định dạng (Ví dụ tôi thêm vào canh đều văn bản và kiểu chữ nghiêng như hình trên):
<p style='text-align: justify; font-style: italic;'><data:blogCommentMessage/></p>
Theo thuthuatblog