.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2009

Tạo hiệu ứng chữ chạy

Xin chào tất cả các bạn
Mong được mọi người giúp đỡ


CODE:      <a href=http://vuihocvn.blogspot.com/ target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80 style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1, freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"><center>Dòng chữ của bạn<br>Dòng chữ của bạn</center></marquee></a>
___________________________________________________________________________
Wellcom

CODE:

<a href=http://vuihocvn.blogspot.com/ target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right">Dòng chữ của bạn</marquee></marquee></a>
_________________________________________________________________________________
Chào mừng tất cả các bạn đến thăm blog của tui
CODE:
<a href="http://vuihocvn.blogspot.com/" target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee style="border:#FAEBD7 2px SOLID">Chao mung tat ca cac ban den tham blog cua toi</marquee></a>
___________________________________________________________________________ Chào mọi người
<a href="http://vuihocvn.blogspot.com/" target="_blank" style="text-decoration:none"><font color="#FFFFFF"><marquee direction="left" style="background:#FAEBD7">Chao mung tat ca cac ban den tham blog cua toi</marquee></font></a>
___________________________________________________________________________
Ngôi Sao Xanh
CODE: <a href="http://vuihocvn.blogspot.com/" target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee direction="up">Dòng chữ của bạn</marquee></a>
____________________________________________________________________
Chao mung tat ca cac ban den tham blog cua toi
CODE: <a href="http://vuihocvn.blogspot.com/" target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee>Dòng chữ của bạn</marquee></a>
___________________________________________________________________
Chao mung tat ca cac ban den tham blog cua toi
<a href=http://vuihocvn.blogspot.com/ target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee direction="right"></marquee>Dòng chữ của bạn</a>
___________________________________________________________________________
Dòng chữ của bạn
<a href=http://vuihocvn.blogspot.com/ target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee behavior="alternate">Dòng chữ của bạn</marquee></a> ________________________________________________________________ Chao mung tat ca cac ban den tham blog cua toi
<a href=http://vuihocvn.blogspot.com/ target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee direction="up" behavior="alternate">Chao mung tat ca cac ban den tham blog cua toi</marquee></a>

Xem thêm >>>>

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.