.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Code tạo hiệu ứng chữ

                                                               4| | |Em ở đâu | | |3

CODE <a href="http://vuihocvn.blogspot.com/" target="_blank" style="text-decoration:none"><MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>Em ở đâu<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE></a>

 
                                           3| | |Em đang ở đâu, có nhớ anh không D | | |4
<> 
CODE
<a href="http://vuihocvn.blogspot.com/" target="_blank" style="text-decoration:none"><MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>Em đang ở đâu, có nhớ anh không D<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE></a>
                              )) >>Em đang chờ anh! Hãy đến bên em đi nào << ((

<> 
CODE <a href="http://vuihocvn.blogspot.com/" target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee behavior="alternate" width="10%">>></marquee>Em đang chờ anh! Hãy đến bên em đi nào <marquee behavior="alternate" width="10%"><<</marquee></a>
 
 
 
 
                               <<<<Những nụ hôn ấm áp >>>>
<> 
CODE
<a href="http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nu-Hon-Am-Ap-Tong-Gia-Vy.IW6ZUOD7.html" target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee scrollAmount="3" width="10%"><<<<</marquee>Những nụ hôn ấm áp<marquee direction="right" scrollAmount="3" width="10%">>>>></marquee></a>


Bay vòng quanh

<> 
CODE: <a href="http://vuihocvn.blogspot.com/" target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right">Bay vòng quanh</marquee></marquee></a>


Xem thêm ở đây: hoặc xem chi tiết:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.