.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Tạo một dòng chữ chạy

1. Bạn cần một dòng chữ chạy:

<MARQUEE> Dòng chữ chạy </MARQUEE>
Kết quả . Dòng chữ chạy

2. Làm dòng chữ có định dạng (kiểu chữ, font chữ, kích thước chữ, màu sắc,...) liên kết, hình ảnh....

Kiểu chữ
* In nghiêng

<MARQUEE> <span style="font-style:italic;">Chào mừng bạn đến với<a href="http://vuihocvn.blogspot.com" target="_blank">vuihocvn!</a> </span></MARQUEE>
Kết quả. Chào mừng bạn đến với vuihocvn!

* In đậm
<MARQUEE> <span style="font-weight:bold;">Chào mừng bạn đến với<a href="http://vuihocvn.blogspot.com" target="_blank">vuihocvn</a> </span></MARQUEE>

Kết quả:
Chào mừng bạn đến với  vuihocvn

* Màu chữ:
<MARQUEE> <span style="color: rgb(255, 102, 0);">Chào mừng bạn đến với<a href="http://vuihocvn.blogspot.com" target="_blank"> vuihocvn</a> </span> </MARQUEE>

Kết quả:
Chào mừng bạn đến với vuihocvn

* Kích thước chữ:

<MARQUEE> <span style="font-size:180%;">Chào mừng bạn đến với<a href="http:// vuihocvn.blogspot.com" target="_blank"> vuihocvn</a> </span> </MARQUEE>

Kết quả:
Chào mừng bạn đến với vuihocvn


** Nếu bạn muốn có chữ hoặc hình ảnh hay cả hai cùng "chạy".

<MARQUEE> Chào mừng bạn đến với<a href="http:// vuihocvn.blogspot.com" target="_blank"> vuihocvn </a><img border="0" SRC="http://taochu.com/gen/gimg/30/a.gif"/> </MARQUEE>
Chào mừng bạn đến với vuihocvn

3. Định kích thước hiển thị MARQUEE trên trang:

<MARQUEE WIDTH="20%">Chào mừng bạn đến với vuihocvn </MARQUEE>

Chào mừng bạn đến với vuihocvnVới WIDTH="20%" (chiều rộng) thì dòng chữ chạy chỉ xuất hiện trong khoảng 20% kích thước màn hình. Kết quả . Tương tự như vậy bạn có thể định chiều cao HEIGHT. 4. Chiều chạy Mã:
<MARQUEE DIRECTION="LEFT">Chào mừng bạn đến với vuihocvn </MARQUEE>

Chào mừng bạn đến với vuihocvn

Bạn có thể thay LEFT bằng RIGHT, UP và DOWN nếu bạn muốn chiều chạy lần lượt từ bên phải qua, dưới lên và trên xuống Kết quả . DIRECTION="RIGHT" DIRECTION="UP" DIRECTION="DOWN" 4.

4. Cách "chạy": 

<MARQUEE BEHAVIOR="SCROLL">Chào mừng bạn đến với vuihocvn </MARQUEE>

Chào mừng bạn đến với vuihocvn

Như mặc định, dòng chữ chạy này sẽ xuất hiện từ bên trái, và lập đi lập lại. Nếu bạn muốn chỉ "chạy" một lần từ bên trái qua hãy thay SCROLL bằng SLIDE, hoặc ALTERNATE chạy qua lại. BEHAVIOR="SLIDE" BEHAVIOR="ALTERNATE"

5.Thời gian trễ :

<MARQUEE SCROLLDELAY=200>Chào mừng bạn đến với vuihocvn </MARQUEE>

Chào mừng bạn đến với vuihocvn

Ở đây thời gian trễ tính bằng mili giây (1 miligiây=1/1000 giây). Tôi chọn 200, nghĩa là thời gian trễ bằng 200/1000=0,2 giây Kết quả .

6. Số lần lặp:
<MARQUEE LOOP=10>Chào mừng bạn đến với vuihocvn </MARQUEE>

Chào mừng bạn đến với vuihocvn

Nếu bạn muốn số lần lặp lại cụ thể, hay thay 10 bằng con số khác. Sau lần lặp cuối dòng chữ sẽ biến mất. 

7. Bước "nhảy": 

<MARQUEE SCROLLAMOUNT=30>Chào mừng bạn đến với vuihocvn </MARQUEE>


Kết quả:
Chào mừng bạn đến với vuihocvn

30 ở đây là số pixel (số điểm ảnh) trên màn hình của bạn. Mỗi lần xuất hiện dòng chữ sẽ "nhảy" một bước cách điểm trước đó 30 pixel. SCROLLAMOUNT=30 SCROLLAMOUNT=60

SCROLLAMOUNT=100 8.

* Màu nền:

<MARQUEE BGCOLOR=ORANGE>Chào mừng bạn đến với vuihocvn </MARQUEE>

Chào mừng bạn đến với vuihocvn

Thay ORANGE bằng các từ khác để được màu theo ý muốn của bạn. Ví dụ: RED (đỏ), BLUE (xanh da trời), GREEN (xanh lá cây), PINK (hồng), YELLOW (vàng), VIOLET (tím), BLACK (đen).... Cuối cùng, bạn copy mã, paste vào HTML/JavaScript (Template | Add A Page Element | HTML/JavaScript), di chuyển đến vị trí thích hợp bấm Save để hoàn tất.

Xem thêm ở đây

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.