.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Nhúng từ điển Anh – Việt vào Blog:

<script src=”http://bea.vn/course/blocks/dictionary_mc/clicksee.js”></script>
<script language="javascript">

function doSearch(obj){

window.open("http://bea.vn/course/blocks/dictionary_mc/dic/search.php?dict=" + obj.dict.value + "&word=" + obj.word.value, "quickview", "status=0,toolbar=0,scrollbars=1,width=500,height=400,location=0");

return false;

}

</script>

<form action="http://bea.vn/course/blocks/dictionary_mc/dic/search.php" style="margin:0px;" target="_blank" name="dictionary" onsubmit="return doSearch(this);" method="post">

<div style="padding-bottom:6px"> Dictionary: <br/>

<select style="font-size: 11px; width: 130px;" name="dict">

<option selected="true" value="ev"/>English - Vietnamese

<option value="ve"/>Vietnamese - English

</select></div>

<div> Enter word:<br/>

<input style="font-size: 11px; width: 87px;" name="word" type="text"/>

<input style="font-size: 11px;" value="Go" name="go" type="submit"/>

</div> </form>

<span style="font-size:90%; font-weight: bold;">© <a href="http://trandaiminhtri.blogspot.com/" target="_blank">Cftanhiep Groups 2009</a></span></p>

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.