.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Nhúng ngày tháng năm bằng tiếng việt:

 

 

<script language=”" type=”text/javascript”>

<!–   // Array ofmonth Names

<!– var monthNames = new Array(”một”,”hai”,”ba”,”bốn”,”năm”,”sáu”,”bảy”,”tám”,”chín”,”mười”,”mười một”,”mười hai”); –>

var monthNames = new Array(”01″,”02″,”03″,”04″,”05″,”06″,”07″,”08″,”09″,”10″,”11″,”12″);

var dayNames = new Array(”Chủ nhật,”,”Thứ Hai,”,”Thứ Ba,”,”Thứ tư,”,”Thứ Năm,”,”Thứ Sáu,”,”Thứ Bảy,”)

var now = new Date();

thisYear = now.getYear();

thisDay = dayNames[now.getDay()];

if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900}; // corrections if Y2K display problem

document.write(”Hôm nay : ” + thisDay +” “+”ngày”+” “+ now.getDate() + ” tháng ” + monthNames[now.getMonth()] + ” năm ” + thisYear);

// –>

</script>

 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.