.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Cách chèn ảnh khác

<img src="liênkếtđếnảnh"/>
Nếu ảnh của bạn quá lớn, không hiển thị hết trên khung bài viết bạn bổ sung vào

< width="90%" height="90%" img src="liênkếtđếnảnh"/>

Ở đây 90% là ảnh sẽ hiển thị nhỏ hơn ảnh gốc 10% tương ứng cho rộng (width) và cao (height). Bạn có thể định kích thước là con số pixel cụ thể.
Hình ảnh hiển thị sẽ có border trông không đẹp mắt, vì vậy bạn cho border="0", v.v...
< width="90%" height="90%" img src="liênkếtđếnảnh" border="0"/>