.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Tập hợp mã nguồn Html/JavaScript cơ bản cho Blogger


1. Nhúng một hộp văn bản cuộn vào Blog:


<marquee style=”color: #FF00FF; font-weight: bold” bgcolor=”#F2FBFF”; direction= “left”>++ Chào mừng các bạn ghé thăm Blog của tôi </marquee>
Trong đó: Color (màu chữ), Bgcolor (màu nền hộp văn bản), direction (chiều di chuyển), đối với giá trị các màu sắc nếu không nắm được mã nhị phân tương ứng bạn có thể điền tên màu bằng tiếng anh.
2/ Nhúng ngày tháng năm bằng tiếng việt:

<script language=”" type=”text/javascript”>

<!– // Array ofmonth Names

<!– var monthNames = new Array(”một”,”hai”,”ba”,”bốn”,”năm”,”sáu”,”bảy”,”tám”,”chín”,”mười”,”mười một”,”mười hai”); –>

var monthNames = new Array(”01″,”02″,”03″,”04″,”05″,”06″,”07″,”08″,”09″,”10″,”11″,”12″);

var dayNames = new Array(”Chủ nhật,”,”Thứ Hai,”,”Thứ Ba,”,”Thứ tư,”,”Thứ Năm,”,”Thứ Sáu,”,”Thứ Bảy,”)
var now = new Date();
thisYear = now.getYear();

thisDay = dayNames[now.getDay()];


if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900}; // corrections if Y2K display problem

document.write(”Hôm nay : ” + thisDay +” “+”ngày”+” “+ now.getDate() + ” tháng ” + monthNames[now.getMonth()] + ” năm ” + thisYear);

// –>

</script>

3. Nhúng bảng dự báo thời tiết vào Blog:

<p align=”center”><img border=”0″ width=”24″ src=”thoitiet.gif” height=”20″/><font size=”2″><b>Thời tiết một số địa phương ở nước ta </b></font></p>


<p align=”center”> Nhiệt độ – Thời Gian – Độ ẩm </p>


<hr color=”#d49f9f” width=”95%” size=”1″/>


<form action=”–WEBBOT-SELF–” method=”POST”>


<!–webbot bot=”SaveResults” U-File=”fpweb:///_private/form_results.txt”


S-Format=”TEXT/CSV” S-Label-Fields=”TRUE” –>


<p align=”center”><font size=”2″><b>Hà Nội</b></font></p>


<p align=”center”> <img alt=”Thời tiết một số vùng ở nước ta” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48820.gif” height=”41″/></p>


<p align=”center”><font size=”2″><b>Tp Hồ Chí Minh </b></font></p>


<p align=”center”><img alt=”Thời tiết Tp Hồ Chí Minh” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48900.gif” height=”41″/></p>


<p align=”center”><font size=”2″><b>Huế</b></font></p>


<p align=”center”><img alt=”Thời tiết Huế” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48852.gif” height=”41″/></p>


<p align=”center”><font size=”2″><b>Cà Mau</b></font></p>


<p align=”center”><img alt=”Thời tiết Cà Mau” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48914.gif” height=”41″/></p>


<p align=”center”><font size=”2″><b>Nha Trang</b></font></p>


<p align=”center”><img alt=”Thời tiết Nha Trang” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48877.gif” height=”41″/></p>


</form>


o Nếu muốn bỏ đi phần dự báo của Huế thì bạn tìm và xóa đoạn mã tương ứng:


<p align=”center”><font size=”2″><b>Huế</b></font></p>


<p align=”center”><img alt=”Thời tiết Huế” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48852.gif” height=”41″/></p>


o Lưu ý: tại trang chủ http://banners.wunderground.com/ mỗi một thành phố hay tỉnh của Việt nam có một mã số ảnh riêng, bạn có thể tham khảo ở đây để chèn vào cho phù hợp với đối tượng mà mình muốn hiển thị (Ví dụ: Huế có mã ảnh tỉnh là 48852.gif)


4. Chèn quảng cáo cố định ở hai bên giao diện Blog:

<div><font color=”#FF0000″size=”3″>HỖ TRỢ DẠY & HỌC</font></div> <div><hr width=180 align=”"</a></div><div><a target=”_blank” href=”http://butnghien.vn/”> <img border=”1″ src=”http://d.violet.vn/uploads/photo/961562.jpg“width=”180″ height=”55″></a></div> <div><a target=”_blank”

href=”http://www.google.com.vn/”><img border=”1″ src=”http://www.google.com.vn/intl/en_com/images/logo_plain.png“width=”180″ height=”55″></a></div> <div><a target=”_blank”

href=”http://vn.yahoo.com/”><img border=”1″ src=”http://l.yimg.com/hb/i/vn/mastheads/logo_vn.png“width=”180″ height=”55″></a></div><div><a target=”_blank”
href=”http://translate.google.com.vn/”> <img border=”1″ src=“http://www.google.com.vn/intl/vi/images/translate_beta_res.gif” width=”180″ height=”55″></a></div> <div><a target=”_blank”href=”http://vdict.com/?autotranslation/”> <img border=”1″ src=“http://vdict.com/templates/user/images/logo.gif” width=”180″ height=”55″></a></div> <div><a target=”_blank”
href=”http://www.srem.com.vn”><img border=”1″
src=”http://quangtri.edu.vn/image/SREM_BL_d.gif” width=”180″ height=”55″></a></div> <div><a target=”_blank”
href=”http://www3.tuoitre.com.vn/TuyenSinh/Index.aspx?TopicID=210″><img border=”1″ src=”http://quangcao.tuoitre.com.vn/service/ts2009.gif” width=”180″ height=”55″></a></div> <div><a target=”_blank”
href=”http://www.gdtd.com.vn/”> <img border=”1″src=”http://www.gdtd.com.vn/images/top-banner.gif” width=”180″ height=”55″></a></div> <div><a target=”_blank”href=”http://www.catlinhschool.edu.vn/”> <img border=”1″ src=”http://tieuhocdanghai.com/Images/banners/catlinh.gif” width=”180″ height=”55″></a></div> <div><a target=”_blank”
href=”http://tieuhocdanghai.com/”> <img border=”1″ src=”http://www.catlinhschool.edu.vn/Data/Images/Adv/logo.gif” width=”180″ height=”55″></a></div> <div><a target=”_blank”
href=”http://toantuoitho.nxbgd.com.vn/”> <img border=”1″ src=”http://tieuhocdanghai.com/Images/banners/cs.jpg” width=”180″ height=”55″></a></div> <div><a rget=”_blank”href=”http://violympic.vn”> <embed border=”1″ src=”http://violympic.vn/images/violympic.swf” quality=”high” wmode=”transparent” type=”application/x-shockwave-flash” width=”180″ height=”60″></embed> </object></a> </div>

Chú ý: Các link liên kết tới hình ảnh tương ứng phải có thực (tốt nhất bạn nên tự Upload cố định lên Host hay trực tiếp trên Blog), không nên liên kết tới LOGO của trang khác vì rất dễ xảy ra tình trạng chết LINK. Những đoạn Code màu xanh là liên kết tới các hình ảnh đại diện cho đối tượng mà bạn muốn nhúng vào Blog, với đoạn Code này bạn có thể tùy biến thêm vào hay xóa đi các đối tượng một cách thoải mái.

 Ví dụ: Đối tượng báo giáo dục thời đại trong đoạn Code trên gồm các lệnh:

<div><a target=”_blank”
href=”http://www.gdtd.com.vn/”> <img border=”1″
src=“http://www.gdtd.com.vn/images/top-banner.gif” width=”180″ height=”55″></a></div>


o Trong đoạn Code trên đối tượng VIOLYMPIC có Logo nhúng vào là một File Flash SWF, khi đó ta phải thay đổi mã lệnh nhúng lại cho phù hợp là:


<div><a target=”_blank”
href=”http://violympic.vn”> <embed border=”1″ src=”http://violympic.vn/images/violympic.swf“quality=”high” wmode=”transparent” type=”application/x-shockwave-flash” width=”180″ height=”60″></embed> </object></a> </div>


5. Lịch âm dương trên Blog:

<div>

<center><a name=”amlich”></a>

<script language=”JavaScript” src=”http://mangvn.org/nukeviet/js/amlich.js” type=”text/javascript”></script>

<script language=”JavaScript”>showVietCal();</script>

<script language=”JavaScript”>document.writeln(printSelectedMonth());</script></center></div>

6. Tạo ComboBox trên Blog:

<SELECT onchange=”if (this.value != ‘#’) window.open(this.value, ‘_blank’);” style=”font-family: Arial; font-size: 8pt; height: 23; width: 123″>


<OPTION selected value=#>Website Liên Kết</OPTION>


<OPTION value=#>— TIN TỨC ONLINE —</OPTION>


<OPTION value=http://www.vnexpress.net>Vn Express</OPTION>


<OPTION value=http://www.tuoitre.com.vn>Báo Tuổi Trẻ</OPTION>


<OPTION value=#>— CNTT Việt nam —-</OPTION>


<OPTION value=http://www.quantrimang.com>Quản trị mạng</OPTION>


<OPTION value=http://www.diendantinhoc.com>Diễn đàn Tin Học</OPTION>


<OPTION value=#>—Bộ máy tìm kiếm—</OPTION>


<OPTION value=http://www.vinaseek.com>Vina Seek</OPTION>


<OPTION value=http://www.google.com.vn>Google</OPTION>


</SELECT>


7. Nhúng từ điển Anh – Việt vào Blog:

<script src=”http://bea.vn/course/blocks/dictionary_mc/clicksee.js”></script>


<script language="javascript">


function doSearch(obj){


window.open("http://bea.vn/course/blocks/dictionary_mc/dic/search.php?dict=" + obj.dict.value + "&word=" + obj.word.value, "quickview", "status=0,toolbar=0,scrollbars=1,width=500,height=400,location=0");


return false;


}


</script>


<form action="http://bea.vn/course/blocks/dictionary_mc/dic/search.php" style="margin:0px;" target="_blank" name="dictionary" onsubmit="return doSearch(this);" method="post">


<div style="padding-bottom:6px"> Dictionary: <br/>


<select style="font-size: 11px; width: 130px;" name="dict">


<option selected="true" value="ev"/>English - Vietnamese


<option value="ve"/>Vietnamese - English


</select></div>


<div> Enter word:<br/>


<input style="font-size: 11px; width: 87px;" name="word" type="text"/>


<input style="font-size: 11px;" value="Go" name="go" type="submit"/>


</div> </form>


<span style="font-size:90%; font-weight: bold;">© <a href="http://trandaiminhtri.blogspot.com/" target="_blank">Cftanhiep Groups 2009</a></span></p>


8. Tự tạo hộp tìm kiếm thông tin trên Blog:

<p align="left">


<form id="searchthis" action="http://trandaiminhtri.blogspot.com/search" style="display:inline;" method="get">


<strong>Search this site<br/></strong>


<input id="b-query" maxlength="255" name="q" size="30" type="text"/>


<input id="b-searchbtn" value="Search" type="submit"/>


</form></p>


9. Nhúng bảng tỷ giá vàng vào Blog:

<iframe src="http://www.vietstock.com.vn/Transweb/giavang.htm" width="180" height="150" scrolling="yes" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>


10. Nhúng bảng tỷ giá ngoại tệ cho Blog:


<iframe src=”http://www.vietstock.com.vn/Transweb/tygia.htm" width="180" height="240" scrolling="yes" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>


11. Nhúng lịch xem truyền hình Việt Nam vào Blog:


<iframe scrolling=”yes” frameborder=”1″ width=”240″ src=”http://bongda.com.vn/truyenhinh.aspx” height=”300″></iframe>

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.