.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Thay đổi độ giãn chữ

1. Lựa chọn (bôi đen) đoạn font chữ cần định dạng.
2. Vào Format \ Font (Ctrl + D), xuất hiện hộp thoại Font


3. Chọn thẻ Character spacing, hộp thoại Font có hình ảnh sau:

Scale: Định dạng độ giãn chữ theo %.

Spacing: Khoảng cách giữa các chữ

By: Tăng: Giãn thưa chữ

Giảm: Giãn chữ mau

Position: Vị trí ở dòng

By: Tăng: Vị trí chữ lên cao dần so với dòng

Giảm: Vị trí xuống dần so với dòng

Nút Default: Nếu muốn mặc định độ giãn chữ này cho các file sau.

4. Chọn nút OK hoàn thành viện thay đổi độ giãn chữ.

Trang trí chữ cho sinh động.

1. Lựa chọn (bôi đen) đoạn font chữ cần định dạng.

2. Vào Format \ Font (Ctrl + D), xuất hiện hộp thoại Font.

3. Chọn thẻ Text Effects, hộp thoại Font có hình ảnh sau:

Lựa chọn các hoạt hình chữ ở ô Animations.
Nút Default: Nếu muốn mặc định độ giãn chữ này cho các file sau.

4. OK

Sau khi kích nút OK, đoạn font chữ đã chọn sẽ có kết quả nhấp nháy theo loại đã chọn ở ô AnimationsLưu ý: Với việc trang trí chữ cho sinh động này chỉ nhìn trên màn hình máy tính, khi in sẽ không xuất hiện những hình ảnh nhấp nháy.

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.