.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Trang trí văn bản giống trang báo

 Trang trí van bản giống trang báo1. Vào Format\Columns…
2. Xuất hiện hộp thoại Columns:
Presets: Lựa chọn loại cột, kiểu cột.
Number of columns: Số cột sẽ chia.
Width and spacing: Độ rộng cột và khoảng cách:

Width: Độ rộng cột báo
Spacing: Khoảng cách từ chữ đến đường viền cột
RLine between: Xuất hiện đường kẻ dọc giữa các cột
REqual column width: Mặc định độ rộng các cọt bằng nhau. Nếu để £ thì có thể điều chỉnh độ rộng các cột khác nhau tùy thích.
Apply to: Áp dụng cho:
Selected text: Áp dụng cho những đoạn van bản đã lựa chọn (bôi đen)
Whole document: Áp dụng cho toàn bộ file van bản
This point forward: Áp dụng cho từ dòng nội dung van bản ở dưới điểm đặt con trỏ đến hết file.
3. Chọn nút OK để hoàn thành việc chia van bản thành cột báo.
Trang trí chữ hoa đầu đoạn to đẹp giống trên báo chí.
1. Lựa chọn (bôi đen) chữ đầu của đoạn van bản
2. Vào Format \ Drop cap…
3. Xuất hiện hộp thoại Drop cap:
Position: Vị trí đặt
Dropped: Chữ đầu tiên của các dòng sau cùng đoạn van bản hiển thị thẳng với mép ngoài (lề trái) của chữ hoa to.
In Margin: Chữ đầu tiên của các dòng sau cùng đoạn van bản hiển thị trong lề, thẳng với mép trong của chữ hoa to.
Font: Chọn phông chữ.
Line to drop: Chữ hoa to hiển ở mấy dòng.
Distance from text: Đặt khoảng cách từ chữ hoa to xa với chữ tiếp theo của đoạn van bản.
4. Chọn nút OK để hoàn thành việc tạo chữ hoa to đầu đoạn van bản

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.