.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Chèn Video vào Blog

<embed showdisplay="0" showstatusbar="1" showcontrols="1" autostart="0" type="application/x-mplayer2" src="Liên kết đến video" space="0" align="middle" height="350" width="400"></embed>

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.