.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2008

Đổi ngày tháng năm từ dấu . sang dấu /

- Nếu trên máy tính của bạn phải nhập ngày tháng dạng như 02.05.1985 thì bạn vào Control Panel -> chọn Regional and Language Options, nhấn nút Customize -> chọn thẻ Date và sửa ở vị trí Short date format.
- Nếu trên Excel, bạn nhấn 02/05/1985, sau khi Enter thì lại thấy là 02.05.1985 thì bạn chọn vùng dữ liệu chứa ngày tháng -> chọn Format\Cells -> chọn thẻ Number -> chọn Custom và nhập dd/MM/yyyy (hoặc MM/dd/yyyy) tại mục Type -> OK. - Nếu bạn đã nhập trước toàn bộ cột ngày tháng dạng như 02.05.1985 và bạn muốn sửa toàn bộ lại thành dạng 02/05/1985 thì có thể sử dụng chức năng Replace (nhấn Ctrl+H) để thay thế!

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.