.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Tìm kiếm file trên web host

Bạn cần chỉnh sửa vài file trên host của mình nhưng lại ko biết các file đó nằm ở chỗ nào? Bạn không thể lục tung hàng chục thư mục chỉ để tìm ra các file header, footer của forum, blog của mình? Bạn muốn tìm một vài file cũ mà mình chỉ còn nhớ mang máng tên của nó?
Những lúc như vậy, bạn hãy sử dụng công cụ Search của BossFTP (www.bossftp.com)! Bạn có thể tìm ra các file mà mình mong muốn trong thời gian ngắn nhất và độ chính xác cao nhất!
I, Sơ lược về BossFTP
BossFTP cho phép bạn truy cập và quản lý các file trên host của mình thông qua giao thức FTP ngay trên trình duyệt. Mọi tác vụ của bạn đều được BossFTP thực hiện thông qua máy chủ web của BossFTP nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần so với các trình FTP cài đặt trên máy tính của bạn.
II, Các tùy chọn cho tìm kiếm
Sau khi truy cập www.bossftp.com và đăng nhập bằng thông tin FTP của mình, bạn hãy click vào link ‘Search’ trên dòng ‘In this folder’.
Bạn có thể tìm file theo: (một phần hay toàn bộ) tên file, loại file, dung lượng, mode, địa chỉ.
Điều kiện nào các bạn không chắc chắn các bạn có thể bỏ trắng.
Riêng phần dung lượng các bạn có thể đặt theo 3 dạng:
- <số> chỉ định chính xác (đến byte) dung lg file (KHÔNG NÊN xài cái này),
- <dấu> <số> dùng để xác định dung lg theo một yêu cầu nào đó
+ vd:
>= 1.5*1024*1024 -> lớn hơn 1.5 MB,
<5*1024*1024 -> bé hơn 5 MB,
>10e6 -> lớn hơn 10 triệu byte v.v.,
+ các dấu dc chấp nhận là >, >=, <, <=, == (bằng), các dấu trong số dc chấp nhận là e (x10^), * (nhân), . (dấu phẩy thập phân).
- <dấu> <số> <and/or> <dấu> <số>: giống như trên nhưng ờ dạng dk kép, vd >10*1024 and <=100*1024 -> lớn hơn 10 KB VÀ nhỏ hơn 100 KB, >5*1024*1024 or == 0 -> lớn hơn 5 MB hay rỗng, v.v.

IV, Các tùy chọn cho kết quả tìm kiếm:
Sau khi tìm kiếm, các bạn có thể:
- Chmod, Delete, tính tổng dung lượng của các file, folder
- Xử lý từng file, folder một: click lên tên file, folder -> chọn thao tác (biên tập file, nén, xả nén, nhân bản, v.v.)
- Duyệt đến thư mục chứa file, folder đó: Click lên địa chỉ tại mục Location

V, Một số ví dụ tìm kiếm:
- Tìm tất cả file, folder: bạn click một trong 3 link sau (phần Show all):
Item(s) in this folder
Folder(s) in this folder
File(s) in this folder

- Tìm các file có chữ ‘header’ trong thư mục /public_html/blog:
File name: header
File type: File
Permission: 0
Size: 0
Search in: /public_html/blog

- Tìm các file có chữ ‘backup’ trong thư mục /backup/november có dung lượng dưới 1MB
File name: backup
File type: File
Permission: 0
Size: <= 1*1024*1024
Search in: /backup/november

- Tìm tất cả file .htaccess trong thư mục /www có dung lượng từ 10 đến 50 KB, mode 0644
File name: .htaccess
File type: File
Permission: 0644
Size: >=10*1024 and <=50*1024
Search in: /www

- Tìm tất cả các file rỗng có trong host:
File name: (bỏ trắng)
File type: File
Permission: 0
Size: == 0
Search in: (bỏ trắng)

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.